Officiële goedkeuring

Als bedrijf moet je voldoen aan de huidige wetgeving en ervoor zorgen dat productie-installaties CE-gemarkeerd zijn en dat er een beoordeling is gemaakt ten aanzien van ATEX-zonering.

Voordat machines of installaties in bedrijf kunnen worden genomen, moeten deze een CE-markering krijgen. CE-markering van een installatie kan een complexe aangelegenheid zijn en omvat zowel nieuwe als oude productieapparatuur, die afhankelijk van de leeftijd aan verschillende richtlijnen onderhevig is. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen die te maken hebben met CE-goedkeuring.

Hieronder leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van CE-markering, ATEX en brandveiligheid.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

CE-markering

CE-markering is een belangrijke indicator van de overeenstemming van een product met de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van goederen op de Europese markt mogelijk.

Wij kunnen u helpen om de taak te definiëren met het oog op het minimaliseren van de benodigde tijd en rationaliseren van de documentatie.

ATEX

Onder de term ATEX wordt verstaan de regels die gelden voor apparatuur die gebruikt wordt in explosiegevaarlijke atmosferen en voor werkzaamheden waarbij explosiegevaar bestaat.

Wij bieden ondersteuning bij de certificering en CE-markering van apparatuur in verband met ATEX-richtlijn 2014/34/EU en de daadwerkelijke afhandeling van het contact met eventuele aangemelde instanties en autoriteiten.

HAZOP

HAZOP staat voor “Hazard and Operability Study”. Het is een systematische en gestructureerde methode die wordt gebruikt in de procesindustrie  voor het identificeren van potentiële gevaren, operationele problemen en ongewenste situaties in (o.a. industriële) installaties.

Wij kunnen  een HAZOP faciliteren zoals hierboven beschreven . Wij definiëren de nodes en gidswoorden, zorgen voor een goede teamsamenstelling en faciliteren het team bij uitvoerinvan de HAZOP. Tot slot zorgen wij voor een gedegen rapportage van de HAZOP-resultaten. Indien gewenst, kunnen we ook als expert deelnemen bij een HAZOP .

HAZOP

Brandveiligheid

De brandveiligheid van een project wordt beschreven in een brandpreventie strategie en is normaal gesproken een combinatie van passieve beveiliging (optimale inrichting van de fabriek, materiaalkeuzes, brandafscheiding, etc.), brandblusapparatuur en brandtechnische installaties.

Wij bieden aan om de brandpreventie strategie voor te bereiden met betrekking tot de bouwvoorschriften en relevante uitvoeringsbesluiten voor het project en we verzorgen het contact met de relevante autoriteiten.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde