Officiële goedkeuring

Als bedrijf moet je voldoen aan de huidige wetgeving en ervoor zorgen dat productie-installaties CE-gemarkeerd zijn en dat er een beoordeling is gemaakt ten aanzien van ATEX-zonering.

Voordat machines of installaties in bedrijf kunnen worden genomen, moeten deze een CE-markering krijgen. CE-markering van een installatie kan een complexe aangelegenheid zijn en omvat zowel nieuwe als oude productieapparatuur, die afhankelijk van de leeftijd aan verschillende richtlijnen onderhevig is. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen die te maken hebben met CE-goedkeuring.

Hieronder leest u meer over onze dienstverlening op het gebied van CE-markering, ATEX en brandveiligheid.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Ard-Jan Verpaalen
Country Manager, Process Engineering NL BV
Telefoon: +31 6 30342731

CE-markering

CE-markering is een belangrijke indicator van de overeenstemming van een product met de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van goederen op de Europese markt mogelijk.

Wij kunnen u helpen om de taak te definiëren met het oog op het minimaliseren van de benodigde tijd en rationaliseren van de documentatie.

ATEX

Onder de term ATEX wordt verstaan de regels die gelden voor apparatuur die gebruikt wordt in explosiegevaarlijke atmosferen en voor werkzaamheden waarbij explosiegevaar bestaat.

Wij bieden ondersteuning bij de certificering en CE-markering van apparatuur in verband met ATEX-richtlijn 2014/34/EU en de daadwerkelijke afhandeling van het contact met eventuele aangemelde instanties en autoriteiten.

Brandveiligheid

De brandveiligheid van een project wordt beschreven in een brandpreventie strategie en is normaal gesproken een combinatie van passieve beveiliging (optimale inrichting van de fabriek, materiaalkeuzes, brandafscheiding, etc.), brandblusapparatuur en brandtechnische installaties.

Wij bieden aan om de brandpreventie strategie voor te bereiden met betrekking tot de bouwvoorschriften en relevante uitvoeringsbesluiten voor het project en we verzorgen het contact met de relevante autoriteiten.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.