CE markering machines

Wat is CE-markering, hoe zorgt u ervoor dat uw productie-installatie aan de eisen voldoet en hoe kan Process Engineering u daarbij helpen? Lees op deze pagina hier meer over en word wijzer over waar u rekening mee moet houden.

CE markering op machines is een belangrijke indicator van de overeenstemming van een product met de EU-wetgeving en maakt het vrije verkeer van goederen op de Europese markt mogelijk.

Wanneer een fabrikant CE markering machines of CE markering samenstel verkrijgt, verklaart de fabrikant voor eigen risico dat het product voldoet aan alle wettelijke eisen voor CE markering (machinerichtlijn). Tegelijkertijd garandeert de fabrikant dat het product in kwestie in de hele Europese Economische Ruimte (EER, de 27 EU-lidstaten en EVA-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en in Turkije mag worden verkocht.

Dit geldt ook voor producten die in derde landen zijn geproduceerd en binnen de EER en in Turkije worden verkocht.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands
Telefoon: +31 6 8364 0948

Voldoet de productielocatie aan de eisen?

Voordat een machine (CE markering machine) of installatie (CE markering samenstel) in gebruik kan worden genomen, moet een CE markering worden afgegeven. Dit gebeurt op basis van een technisch dossier, dat door de fabrikant moet worden opgesteld. Naast tekeningen, berekeningen, testresultaten en overzichten etc. moet het technisch dossier een risicobeoordeling en een handleiding voor het systeem bevatten.

CE markering samenstel van een systeem kan complex zijn omdat deze oudere machines kan bevatten zonder conformiteitsverklaring, of machinesystemen waarbij de eindgebruiker de wens heeft gehad om zijn eigen besturingsconcept te integreren. Vaak zullen ook niet-zelfstandige leveringen van individuele machines inbegrepen zijn.

Als gevolg hiervan moet de eindgebruiker daarom als fabrikant worden beschouwd en is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen (CE machinerichtlijn) met betrekking tot CE goedkeuring.

Afbakening van de CE markering

Wij kunnen u inzicht geven in hoe u uw project strategisch kunt plannen met het oog op het minimaliseren van tijdsbesteding en het vereenvoudigen van de documentatie.

Het opstellen van een technisch dossier en risicobeoordeling kan worden uitgevoerd voor individuele machines, assemblages van machines, productielijnen of fabriekssecties. Op hetzelfde moment dat de CE-markering wordt uitgevoerd, wordt de technische documentatie van het systeem beoordeeld.

We hebben een sterke positie op basis van onze kennis van de vereisten van de richtlijnen en een praktische en rationele benadering voor het uitvoeren van CE markering op machine en CE markering samenstel. De ervaring heeft ons geleerd dat het belangrijk is om de CE markering van een faciliteit tijdens de ontwerp- en inkoopfase voor te bereiden, zodat de relevante eisen worden gesteld aan de leveranciersdocumentatie en markering van de afzonderlijke componenten.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.