HAZOP

HAZOP staat voor “Hazard and Operability Study”. Het is een systematische en gestructureerde methode die wordt gebruikt in de procesindustrie  voor het identificeren van potentiële gevaren, operationele problemen en ongewenste situaties in (o.a. industriële) installaties .

De HAZOP wordt voornamelijk toegepast tijdens de ontwerpfase van een installatie of proces, maar kan ook worden gebruikt in bestaande installaties om de veiligheid en werking te evalueren en te verbeteren. De resultaten van een HAZOP worden gedocumenteerd in een rapport met een lijst van geïdentificeerde gevaren, risicobeoordelingen en aanbevelingen voor verbeteringen. Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om ontwerpkeuzes te maken en en strategiën voor risicobeheersing vast stellen.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

De belangrijkste stappen in een HAZOP

  • Samenstellen van het HAZOP team – een team van experts, waaronder ontwerpers, operators en veiligheidsmedewerkers, wordt samengesteld om de HAZOP uit te voeren.

  • Onderverdeling in nodes –et systeem of proces dat moet worden onderzocht, wordt opgedeeld in kleinere nodes (zgn. studiedelen, zoals bijv. pijpleidingen, kleppen en pompen).

  • Selectie van operationele parameters – voor elke node worden de relevante operationele parameters geïdentificeerd,die moeten worden geëvalueerd. Voorbeelden: druk, temperatuur, stroming  en chemische samenstelling.

  • Genereren van gidswoorden – gidswoorden zijn woorden of zinnen die worden gebruikt om bij elke operationele parameter potentiële afwijkingen te identificeren.
  • Overzicht van potentiële afwijkingen en gevaren – voor elke node en voor elk gidswoord voert het team een brainstormsessie uit om potentiële afwijkingen of gevaren of afwijkingen te identificeren die kunnen ontstaan.

  • Risicobeoordeling – de geïdentificeerde afwijkingen en gevaren worden beoordeeld op hun risico (kans en ernst) . Hiervan kan bijv.  een risicomatrixof andere hulpmiddel worden gebruikt.

  • Vastleggen van acties – op basis van de geïdentificeerde risico’s en afwijkingen legt het team acties vast voor de implementatie van verbeteringen of maatregelen die kunnen worden geïmplementeerd om het risico op ongewenste gebeurtenissen te verminderen of te elimineren.

Wat bieden wij aan

Wij kunnen  een HAZOP faciliteren zoals hierboven beschreven . Wij definiëren de nodes en gidswoorden, zorgen voor een goede teamsamenstelling en faciliteren het team bij uitvoerinvan de HAZOP. Tot slot zorgen wij voor een gedegen rapportage van de HAZOP-resultaten.

Indien gewenst, kunnen we ook als expert deelnemen bij een HAZOP .

HAZOP

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde