Process design

Het procesontwerp (process design) omvat alle elementen van het ontwerp van de procesinstallaties. Voor Process Engineering is dit een van onze belangrijkste werkgebieden en we doen dit voor al onze vier industrieën Food & Biotech, Energie en Hernieuwbare Energie, Industrie en Pharma.

Het procesontwerp gebeurt in samenwerking met u, omdat u de kennis en de ervaring heeft met de producten en het proces, daarnaast weet u welke overwegingen moeten worden meegenomen. Onze mensen zorgen voor een passend proces ontwerp en bereiden de benodigde documentatie voor om ervoor te zorgen dat het ontwerp voldoet aan de eisen en verwachtingen.

Hieronder kunt u lezen over een aantal van de elementen die veelal worden opgenomen in het procesontwerp.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands
Telefoon: +31 6 8364 0948

Proces Flow Diagram

Goede uitgangspunten zijn cruciaal voor de bouw van een procesinstallatie. Één belangrijk uitgangspunten document van het process design is het Proces Flow Diagram (PFD), hierin worden alle basisprincipes verzamelt over de uit te voeren processen in de fabriek.

Met behulp van het PFD brengen we alle massa- en energiestromen in kaart en bepalen we de capaciteit en temperatuur van elk van deze stromen.

We gebruiken het PFD rigoureus in het projectproces, zodat altijd goed gedefinieerd is wat de basis is van het procesontwerp voor de apparatuur en de componenten is. Op deze manier – en bij veranderingen onderweg – zorgen we voor een constant overzicht van de gevolgen van dergelijke veranderingen.

Process design
Process design

Procesbeschrijving

Het Proces Flow Diagram geeft een goed overzicht van de processen die in de procesinstallatie benodigd zijn en kan in sommige gevallen op zichzelf staan in een dialoog tussen mensen met ervaring. Maar voor de rest van het projectteam, zoals degenen die het besturingssysteem gaan programmeren, is het noodzakelijk om het proces ontwerå te beschrijv waarin geduid wordt hoe de afzonderlijke processtappen moeten worden uitgevoerd.

We stellen systematische procesbeschrijvingen op die het voor iedereen mogelijk maakt om zich snel en efficiënt vertrouwd te maken met de installatie. Tevens zorgen we ervoor dat er een duidelijke en goed beschreven procesbeschrijving is de gebruiker.

Proces en Instrumentatie Diagram (P&ID)

Om meer detail aan te brengen in het procesontwerp wordt een P&ID opgesteld. Het P&ID is een gedetailleerd proces- en componentendiagram. Het wordt gebruikt in de procesindustrie, waar u op een transparante en systematische manier een detail overzicht krijgt van de procesapparatuur en de samenhang hiervan.

Process design
Process design

3D-Leidingontwerp

Het ontwerpen van leidingsystemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet in het geval een procesontwerp aan moet sluiten in een bestaande installatie, sanitaire installaties, uitgebreide leidingsystemen, etc.

Bij Process Engineering ontwerpen, berekenen en documenteren we leidingsystemen voor alle doeleinden binnen de procesindustrie. Dit doen we op basis van de P&ID’s, itemlijsten en layout, in bestaande fabrieken geholpen door 3D scans. De evaluatie van dit deel van het proces ontwerp (process design) doen wij met behulp van virtual reality (VR) zodat de terugkoppeling vanuit uw team zo compleet en relevant mogelijk is.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.