Projectmanagement

Bij Process Engineering hebben we projectmanagers die, met hun theoretische en praktische projectervaring, uw project kunnen voltooien met een focus op veiligheid, kwaliteit, planning en kosten.

Een succesvol verloop van een project hangt voor een groot deel af van de competenties van het gehele projectteam zowel intern als extern. De projectmanager is hierin de sturende factor. Projectmanagement is een onafhankelijke discipline op hetzelfde niveau als engineering en bij ons erkennen we dat een projectmanager niet alleen technisch inzicht heeft, maar ook commercieel, contractueel en organisatorisch inzicht. In samenwerking met u stellen we het projectteam samen op basis van de huidige planning en investering. Binnen het interne én externe projectteam hechten wij veel waarde aan een goede teamspirit.

Wij helpen in alle fasen van het project. Vanaf de projectstart tot de uiteindelijke inbedrijfstelling met projectmanagement, projectuitvoering, planning en financieel management. Lees hieronder meer over onze competenties in projectmanagement en wat wij u kunnen bieden.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

Projectmanagement

Onze projectmanagers kennen de “aard” van projectwerk en focussen zich op het realiseren van de gestelde planning binnen budget. Tijdens het project rapporteert de projectmanager aan de klant/stuurgroep. Aan het begin van het project stemmen we de rapportage met u af; meestal vindt deze rapportage maandelijks plaats en omvat de status van de veiligheid, voortgang, budget, kwaliteit en eventuele obstakels.

Onze projectmanagers zorgen ervoor dat het project op schema blijft en dat de vereiste acties gedurende het hele project worden genomen.

Projectuitvoering

Het projectplan is het draaiboek voor het project waarbij we het project in detail beschrijven. Het document dient als leidraad van de projectmanager voor hoe het project moet worden geïmplementeerd. In het plan beschrijven we alle elementen van het project zoals veiligheid, prioriteiten, planning en projectteam.

Bij onvoorziene omstandigheden wordt het projectplan aangepast. Het is dus een dynamische tool die we altijd met u delen en door u wordt goedgekeurd.

Planning

Samen met het projectteam identificeren en beschrijven onze projectmanagers de activiteiten die nodig zijn om een taak op een project uit te voeren. We inventariseren bij alle relevante belanghebbenden in het project de taken, volgordelijkheid en duur en spiegelen deze met onze eigen ervaring. Deze verwerken we in de planningstool die we samen voor het project hebben gekozen, zodat u een overzicht krijgt van de omvang en de tijd van de uit te voeren taken.

Een goed opgezet tijdschema draagt in belangrijke mate bij aan een efficiënte uitvoering van het project door:

  • Activiteiten en voortgang bij te houden
  • Mijlpalen bij te houden
  • Te zorgen voor een optimale toewijzing van resources
  • Het kritieke pad te bepalen (de kortst mogelijke tijd om een project of fase te voltooien)
  • Een realistische doorlooptijd van het project te bepalen (“tijd is geld”)

Financieel beheer

De opdrachtgever ondersteunt de rol van de projectmanager in de matrixorganisatie door de projectmanager de cross-functionele autoriteit te geven voor het budgetteren en beheren van de projectfinanciën (CapEx).

Onze projectmanagers budgetteren de projectfinanciën in alle fasen van het project volgens de overeengekomen categorisatie en detailniveau. Budgetbeheer tijdens de uitvoering van het project, wordt uitgevoerd volgens de principes: goedgekeurd budget, gecommitteerde kosten, uitgegeven kosten en verwachte kosten.

In goed overleg komen de opdrachtgever en onze projectmanager overeen met welke regelmaat de financiën van het project worden gerapporteerd, waaronder:

  • Budgetupdate gesplitst naar budgetpost
  • Causale verklaring voor afwijkingen welke reeds hebben plaatsgevonden of voorzien worden
  • Corrigerende maatregelen voor afwijkingen
  • Betalingsoverzicht cashflowprognose

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde