PE-Projectmodel

Bij Process Engineering zorgen we voor kwaliteit in uw projecten door ons PE-projectmodel en ons kwaliteitsmanagementsysteem, dat (in Denemarken) door Bureau Veritas is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Het PE -projectmodel omvat dienstverlening voor de gehele project cyclus. Met ons als uw interdisciplinaire engineeringpartner staat uw project centraal. Wij behartigen namens u het gehele project, inclusief rapportage aan bijvoorbeeld de stuurgroep.

Ons PE-projectmodel bestaat uit de volgende fases: Haalbaarheidsstudie, Conceptueel ontwerp, Basis ontwerp, Gedetailleerd ontwerp, Installatie, Inbedrijfstelling oplevering

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

Haalbaarheidsonderzoek

Op een hoog niveau:

 • Massa & energiebalans (jaarbasis)
 • Beschikbaare ruimte vs geschatte benodigde ruimte
 • Beschikbare investering vs geschatte kosten (50%)
 • Return on investment (ROI) berekeningen
 • Onderzoeken welke vergunningen er benodigd zijn
 • Blokdiagram
 • Masterplan studies

Conceptueel ontwerp

 • Project management
 • Proces Design Boek
 • Proces flow diagram / blokdiagram
 • Gewenste technologie
 • Product specificaties
 • Capaciteiten
 • Layout schetsen (blok nivo)
 • Eerste opzet projectplanning op milestone nivo
 • Hygiene Risico Analyse (HRA)
 • Budgetraming 30%

Basis ontwerp

 • Project management (scope, budget en tijd)
 • User Requirement Specification (URS)
 • Proces Flow Diagram definitief
 • Standaarden
 • Technieken
 • Automatiserings filosofie
 • Massa balans van het proces, als het nodig is door testen uit te voeren
 • Layout tekeningen van de installatie in het gebouw
 • Tender documenten en opvolging voor unit operations
 • Eerste opzet verbruikslijst utiliteiten
 • Eerste opzet P&ID’s
 • Planning op hoofdlijnen
 • Ontwerp veiligheidsplan (VGM)
 • Ontwerp constructieplan
 • Ontwerp commissiong plan
 • HAZOP op voorlopig ontwerp
 • Budget 10% – 20%
Læs mere om Pi diagrammer

Detail ontwerp

 • Project management (scope, budget en tijd)
 • Functionele omschrijving voor de software (FDS)
 • Gedetaileerde P&ID’s
 • Itemlijsten
 • Constructie tekeningen, etc.
 • Definitieve layout
 • Controle van de massabalans
 • Verbruikslijst utiliteiten gedetaileerd, waardoor de OPEX duidelijk wordt
 • Water balans en de belasting van het afvalwater
 • Tender documenten en opvolging voor materiaal en diensten
 • 3D design / BIM coördinatie
 • Documentatie
 • HAZOP op detail ontwerp
 • RIE op het ontwerp
 • Definitief veiligheidsplan (VGM)
 • Definitief constructieplan
 • Definitief commissioning plan
 • CAPEX gefixeerd

Installatie

 • Project management (scope, budget en tijd)
 • Site Management
 • Toezicht houden
 • Materiaal uitgifte
 • Kwaliteitsbewaking
 • Pre-FAT & FAT van unit operations en software
 • Installatie kwalificatie (IQ)
 • CE-documentatie verzamelen en afronden

Commissioning

 • Project management (scope, budget en tijd)
 • Commissioning management
 • SAT
 • Operationele kwalificatie (OQ)
 • Prestatie kwalificatie (PQ)
 • As Built documentatie verzamelen en afronden
 • Hand Over naar de klant

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde