Uitvoering

Process Engineering biedt u zowel engineering als planning voor uw project. Onze projectmanagers, engineers en technici zorgen ervoor dat uw project veilig en binnen de financiële kaders wordt gerealiseerd. Onze projectmanagers hebben ruime ervaring in het uitvoeren van technische projecten en informeren u gedurende het gehele traject door middel van frequente rapportage over de voortgang van het project.

Wij beschikken over moderne software voor het berekenen van constructies. Onze rekentools zijn zeer flexibel en bieden grote mogelijkheden om belastingen, profielen en materialen indien nodig aan te passen tijdens de bouwfase. Wij berekenen en ontwerpen constructies volgens de huidige Eurocodes DS/EN 1991 en DS/EN 1993, maar kunnen ook de basis voor onze berekeningen aanpassen aan andere normen.

Wij ontwerpen installaties en apparaten voor alle allerlei industrieën. We hebben ervaring met alle fases vanaf de ontwikkeling tot en met de optimalisatie van de systemen en apparatuur. We gebruiken Autodesk Inventor, Robot Structural Analysis, NASTRAN In-CAD en Advanced Steel om de volgende tekeningen en lijsten uit te voeren:

  • Constructietekeningen in 2D / 3D
  • Productietekeningen
  • Tekeningen voor montage gebruik en handleiding
  • Itemlijst / onderdelenlijsten
  • Berekeningen

Lees hieronder meer over onze rekentools en wat wij u kunnen bieden bij de berekening van uw staalconstructie.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

FEA & FEM

Bij Process Engineering maken we gebruik van de twee rekenmodellen FEA (Finit Element Analysis) en FEM (Finit Element Method), voor alle soorten sterkteberekeningen en thermische berekeningen.

We gebruiken FEA en FEM voor het constructief modelleren van op maat gemaakte drukdragende onderdelen voor leidingsystemen en drukvaten en als hulpmiddel in de ontwerpfase voor het optimaliseren van componenten in productontwikkeling.

Læs mere om Stålkonstruktioner

Drukvatberekening

Wij documenteren en berekenen uw drukapparatuur en drukvaten volgens AT’s uitvoeringsbesluit met betrekking tot het ontwerp, etc. van drukapparatuur en de richtlijn drukapparatuur (Pressure Equipment Directive (PED)). We gebruiken bijvoorbeeld de PD 5500, ASME VIII, EN 13445, EN 13480 en AD 2000 Merkblätter in ons werk.

Wij zorgen voor het dagelijkse contact met de aangemelde instanties (Notified Body (NoBo)), zorgen dat we constant op de hoogte zijn van alle nieuwe regels en richtlijnen en zorgen voor een snelle en betaalbare afhandeling van uw dossiers.

Leidingspanningsanalyses

Leidingsystemen zoals stoomleidingen, olieleidingen en stadsverwarmingsleidingen geven door significante veranderingen in druk en temperatuur een grote spanningsbelasting op zowel bochten als flenzen. Bij Process Engineering doen we leidingspanningsanalyses, berekeningen en voeren wij aanpassingen aan leidingsystemen uit volgens de geldende normen als dit nodig is.

We ontwerpen en specificeren op basis van ideeën, bestaande isometrieën en PI-diagrammen.

Drukvalberekening

Resultaten van gecombineerde capaciteits- en drukverliesberekeningen worden meegenomen in de dimensionering van leidingen en componenten, zodat een installatie als geheel voldoet aan de klant- en eventueel ook regelgevende eisen.

Bij Process Engineering maken we gebruik van SINETZ voor het berekenen van stromingsprocessen, technische analyse van bedrijfssituaties, documentatie van de drukval, werkpunt van pompen, drukomstandigheden in leidingsystemen en NPSH.

Berekening van veiligheidsontlastsysteem

Veiligheidskleppen, breekplaten, vacuümkleppen, ontluchtingsleidingen en andere veiligheidsvoorzieningen worden veel gebruikt in industriële installaties om drukvaten, leidingsystemen en opslagtanks te beveiligen tegen een potentieel schadelijke druk, zowel overdruk als onderdruk.

Wij stellen een rekenrapport op, waarmee een koppeling wordt gemaakt tussen denkbare scenario’s voor mogelijk schadelijke drukken in een installatie, de maximaal toelaatbare werkdruk van de installatie en eisen voor het berekenen en uitvoeren van een veiligheidsontlastsysteem, in overeenstemming met de norm.

Robot Structural Analysis

Robot Structural Analysis is een veelgebruikt calculatie programma voor het dimensioneren en verifiëren van staalconstructies. Door middel van dit programma bewijzen we constructies van gewoon constructiestaal volgens de EN 1993 (ook wel Eurocode 3 genoemd).

Process Engineering maakt gebruik van Robot Structural Analysis om de focus leggen op een beter en efficiënter ontwerp van de constructie die beter aansluit bij de functionele behoeften, in plaats van tijdrovende inspecties van constructie-elementen.

Reeds gedefinieerde constructies kunnen eenvoudig worden opgesteld en, als alle voorwaarden bekend zijn, kunnen relatief snel berekeningen worden gemaakt. Tegelijkertijd geeft het rekenprogramma een indicatie welke elementen moeten worden gewijzigd en zo ja, hoe deze moeten worden gewijzigd. Dit bespaart tijd, zodat u iteratieve processen of het afleiden van wiskundige indicaties van het benodigde draagvermogen vermijdt.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde