Berekening van veiligheidsontlastsysteem

Een onjuist ontwerp van een veiligheidssysteem kan leiden tot verwondingen en ongevallen. Een goed ontwerp draagt daarentegen bij aan het bereiken van een erkend veiligheidsniveau.

Veiligheidskleppen, breekplaten, vacuümkleppen, ontluchtingsleidingen en andere veiligheidsinrichtingen worden veel gebruikt in industriële installaties om drukvaten, leidingsystemen en opslagtanks te beveiligen tegen een potentieel schadelijke druk – zowel overdruk als onderdruk. Resultaten van HAZOP en andere analysemethoden vereisen essentiële kennis van het worstcasescenario en een minimaal vereiste capaciteit waaraan een veiligheidsontlastsysteem moet voldoen.

Naleving van de eisen uit de relevante normen is essentieel om de juiste capaciteit en veilige werking van een veiligheidsontlastsysteem te garanderen. Onze systematische onderzoeken van denkbare scenario’s, berekeningen en ontwerp van een veiligheidsontlastsysteem omvatten in het algemeen alle soorten procesinstallaties met transport en opslag van vloeistoffen en gassen.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Theo van der Heijden
Senior Project Manager
Telefoon: +31 62 0434707

Wat bieden wij?

Bij Process Engineering stellen we een rapport op over verschillende scenario’s voor potentieel schadelijke druk in een installatie, de maximaal toelaatbare druk van de installatie, vereisten voor de berekeningen en uitvoering van een veiligheidsontlastsysteem conform de normen.

De documentatie van een bestaand of nieuw veiligheidsontlastsysteem omvat eisen voor de capaciteit en acceptatiecriteria in normen zoals: normen in de ISO 4126-serie en EN 13136. Inclusief eisen voor een maximale drukval van leidingen voor en na een veiligheidssysteem.

Een rapport van ons kan in een Technisch Dossier worden opgenomen als documentatie om te laten zien dat aan de gestandaardiseerde eisen voor een veiligheidsontlastsysteem is voldaan.

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.