Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

In Process Engineering werken we op een natuurlijke manier met de Sustainable Development Goals van de VN. Dit doen we zowel door eigen interne initiatieven als deelname aan projecten die een groene voetafdruk hebben zoals de omzetting van afval in vloeibaar biogas, het hergebruik van grondstoffen en de ontwikkeling van brandstoffen voor de transportsector van de toekomst.

We hebben daarom de SDG’s gedefinieerd waarmee we in ons bedrijf werken. We werken doelgericht met SDG’s 7, 9 en 12, waarbij de focus ligt op het bijdragen aan het verminderen van CO2 voetafdruk, zorgen voor meer hernieuwbare energie, het bevorderen van duurzame industrie en zorgen voor verantwoorde consumptie en productie in de wereld waarin we leven.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Poul B. Jakobsen
CEO en eigenaar
Telefoon: +45 2424 1183

Drie vragen over het werk van Process Engineering met de Sustainable Development Goals van de VN

Hoe werkt Process Engineering samen met de Sustainable Development Goals van de VN?

Krijg het antwoord hierop in de video, waarin CEO Poul B. Jakobsen drie vragen beantwoordt over het werk van Process Engineering met de SDG’s.

Doel 7: Duurzame energie

We moeten ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare, duurzame, betaalbare en moderne energie. We moeten stoppen met het gebruik van kolen en olie en in plaats daarvan meer energie gebruiken uit zon, wind en water.

In Process Engineering hebben we een sterke focus op het bijdragen aan het verminderen van onze CO2 voetafdruk en helpen zorgen voor een toename van hernieuwbare energie. In het bijzonder richten we ons op de doelstellingen 7.2 “Het aandeel van hernieuwbare energie wereldwijd vergroten” en 7.A “De toegang tot onderzoek, technologie en investeringen in schone energie versterken”. We nemen deel aan projecten die energiebronnen voor hernieuwbare energie ontwikkelen, energie-efficiëntie creëren door middel van duurzame hulpbronnen. We maken deel uit van het netwerk “Triangle Energy Alliance” dat de “Triangle Region” (Denemarken) het productiecentrum voor groene brandstoffen zal maken. Daarnaast maken we deel uit van het netwerk “Energy Cluster” dat zich richt op de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve en wereldwijde energieoplossingen.

We hebben onder andere deelgenomen aan een project gericht op het gebruik van overtollige warmte bij CP Kelco, waar de overtollige warmte van koeltorens 25% van de warmtevraag in Køge kan leveren. Daarnaast hebben we deelgenomen aan het door EUDP ondersteunde project “Power2Met”, waar we een elektrolyse-installatie hebben ontwikkeld voor de productie van eMethanol uit hernieuwbare energiebronnen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Voorbeelden van projecten waaraan we hebben deelgenomen (Denemarken)

Doel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

We moeten nieuwe manieren vinden om duurzamer te werken in de fabrieken en bedrijven van de wereld, zodat we hulpbronnen efficiënter en milieuvriendelijker gebruiken. We moeten meer onderzoek doen naar industriële technologieën en innovatie. Daarnaast moeten we mensen aanmoedigen om werkzaam te zijn in onderzoek en ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling is belangrijk in het werk van Process Engineering bij de groene transitie, het bevorderen van duurzame industrie, het investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. In de toekomst zijn onze middelen schaars. Daarom nemen we deel aan projecten die zich richten op het ontwikkelen van eiwitten uit andere bronnen dan vlees en het ontwikkelen van de processen om de restproducten te recyclen. In het bijzonder richten we ons op doelstelling 9.5 “Onderzoek versterken en industriële technologie upgraden” aangezien innovatie een van de aanjagers is van economische groei en ontwikkeling.

We hebben onder andere deelgenomen aan een project bij het Noorse Aker BioMarine, dat omega-3-olie uit krill verwerkt, om een nieuw voedingsmiddel krill-eiwithydrolysaatpoeder te ontwikkelen en te raffineren uit het residu van deze omega-3-olieproductie. Daarnaast hebben we deelgenomen aan een project met betrekking tot een proeffabriek met geavanceerde procestechnologieën voor de ontwikkeling van productfunctionaliteit en duurzaamheid.

Voorbeelden van projecten waaraan we hebben deelgenomen

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

We moeten zorgen voor duurzame consumptie en productie om een duurzame toekomst te creëren. Het verbruik van hulpbronnen in de wereld is enorm en veel van het verbruik is volledig onnodig. Dit betekent dat de productie het milieu zowel lokaal als wereldwijd blijvend kan schaden. Daarom moeten we onze manier van produceren veranderen zodat schadelijke chemicaliën en afvalproducten op een milieuverantwoorde manier worden behandeld.

In Process Engineering willen we helpen onze voetafdruk te verkleinen en verantwoorde consumptie en productie te creëren in de wereld waarin we leven. In het bijzonder richten we ons op de subdoelen 12.2 “Gebruik en beheer natuurlijke hulpbronnen duurzaam” en 12.4 “Beheer chemicaliën en afval op verantwoorde wijze”. We nemen deel aan projecten die mogelijkheden ontwikkelen om afval en gifstoffen te verwijderen en tegelijkertijd de terugwinning en hergebruik van onze hulpbronnen bevorderen. We hebben deelgenomen aan een project bij Avista Oil met de reconstructie van een raffinaderij voor het recyclen van gebruikte smeerolie, het door EUDP ondersteunde project “Power2Met” dat eMethanol produceert voor groene stroom uit hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen evenals een project om plastic om te zetten in olie.

Voorbeelden van projecten waaraan we hebben deelgenomen (Denemarken)

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde