Energy & Renewables

Process Engineering is uw partner in de energie-industrie.

Process Engineering heeft jarenlange ervaring binnen energiecentrales, raffinaderijen en de offshore sector. Bovendien zijn we betrokken bij groene projecten waarbij we bekende processen in een nieuw context gebruiken bij de ontwikkeling van projecten en technologieën. We werken graag vanaf het prille begin van een project mee en stellen de businesscase op (die bepaalt of het project duurzaam is). Ook het ontwerp en de uiteindelijke inititatie van het project nemen wij graag voor onze rekening.

Onze tools zijn flexibel en we passen ze aan voor grote en kleine projecten met als doel waarde te creeren voor onze klanten. Lees meer over de verschillende gebieden waarin we actief zijn in de energiesector. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te krijgen.

Wij maken deel uit van het partnerschap Triangle Energy Alliance en Energy Cluster Denmark

We maken deel uit van het partnerschap Triangle Energy Alliance waar we samenwerken met zeven gemeenten en 16 andere bedrijven om van de Triangle Region een Noord-Europese krachtpatser te maken op het gebied van de productie van groene en duurzame energie. Wij maken ook deel uit van Energy Cluster Denmark, waar we werken aan het versnellen van de groene transitie en CO2-reductie door nieuwe toonaangevende technologische oplossingen te ontwikkelen op alle energiegebieden en door sectorkoppeling.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948

Wat bieden wij?

Process Engineering biedt planning, detailengineering, officiële goedkeuring, voorbereiding van aanbestedingsmateriaal, inkoop, technische inspectie, CE-markering en inbedrijfstelling van productie- en hulpfaciliteiten binnen b.v. de elektriciteitscentralesector, raffinaderijen en de offshore-industrie. We hebben ook jarenlang service verleend aan biogasbedrijven en andere groene energieprojecten.

Onze knowhow omvat drukapparatuur zoals ketels, stoomturbines, pompen, leidingsystemen incl. instrumentatie (PI-diagram), leidingdragers, lagerstaal en galerijen, warmtebehandelingsinstallaties, componentkoelinstallaties, persluchtinstallaties, kranen, installaties en systemen voor verbrandingslucht, rookgas, transport en opslag van brandstoffen en reststoffen.

We optimaliseren zowel nieuwe als bestaande installaties op technisch en economisch vlak. Dit omvat bouwprijzen en de totale investering.

Biogas

Wij bieden consultancy binnen alle processen van een biogasinstallatie. Onze diensten omvatten het opstellen en berekenen van leidingsystemen en tanks, veiligheidscoördinatie tijdens de bouw en ATEX– en CE-markering. Bovendien verzorgen wij de voorbereiding van de aanvragen bij de overheid met betrekking tot vestiging van nieuwe voorzieningen en uitbreiding van bestaande voorzieningen.

Biogas

Groene energie

Door de jaren heen hebben we gewerkt aan een breed scala aan projecten met een duurzaam perspectief. Zo hebben we in een aantal projecten gewerkt met energiebesparing zoals bij een aantal warmtepompprojecten met deelname aan het deels door de EUDP gefinancierde ontwikkelingsproject Power2Met, het eerste project in Denemarken dat erin slaagde eMethanol te produceren buiten het laboratorium. U kunt meer over dit project te weten komen in de video hier, of in deze video, waar enkele van onze collega’s vertellen hoe zij aan het project hebben deelgenomen.

In dergelijke projecten houden we ons bezig met Conceptual Design, Basic Engineering en Detail Engineering en zijn we ook verantwoordelijk voor de technische inkoop en opstartbegeleiding.

Electriciteitswarmte

Onze kennis van technologieën, systemen en installaties voor de productie van warmte en elektriciteit is veelomvattend. Wij beschikken over competenties op het gebied van planning, lay-out, officiële goedkeuring, calculatie, opstelling, specificatie, detailengineering, constructie, optimalisatie, voorbereiding van aanbestedingsmateriaal, inkoop, technische inspectie, documentatie, CE-markering en inbedrijfstelling van productie- en hulpfaciliteiten bij energiecentrales.

Onze knowhow omvat drukapparatuur zoals ketels, stoomturbines, pompen, leidingsystemen incl. instrumentatie (PI-diagram), leidingdragers, lagerstaal en galerijen, waterzuiveringsinstallaties, componentkoelinstallaties, persluchtinstallaties, kranen, installaties en systemen voor verbrandingslucht, rookgas, transport en opslag van brandstoffen en reststoffen.

We optimaliseren zowel nieuwe als bestaande installaties waar het gaat om technische en economische omstandigheden. Dit omvat bouwprijzen en de totale investering, prognoses voor de warmtemarkt, elektriciteit en kosten met betrekking tot exploitatie en onderhoud.

Kraftværk
Raffinaderi

Raffinaderijen

De projecten variëren van het plannen van turnarounds en inspecties tot het ontwerpen van diverse apparatuur zoals eindplaten in destillatiekolommen en warmtewisselaars en omvatten ook risicobeoordelingen en bouwtoezicht.

Met betrekking tot bedrijfsoptimalisaties die te maken hebben met de mechanische kant van de dingen, richten we ons op leidingen, pompen, afsluiters en apparatuur zoals containers, wisselaars, kolommen en instrumenten. Tegelijkertijd plannen we de mechanische zaken en richten we ons op gepland onderhoud, werkinstructies en beschrijvingen, concepten en documentatie, inclusief verduidelijking samen met de supervisie, waarbij we de bemanning betrekken.

In verificatiezaken met betrekking tot bestaande apparatuur en installatiecontrole van nieuwe apparatuur richten wij ons op het voorbereiden van verificatieaanvragen, documentatie voor installatiecontrole en op het verkrijgen van een gebruiksvergunning van een aangemelde instantie.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de keuringsafdeling, de verantwoordelijke voor het technische systeem en de verantwoordelijke voor de technische ruimte en bediening.

Offshore

Als consulting engineering partner beheren we alles van ontwerp, engineering, documentatie, CE-markering en ATEX tot inspectie/FAT.

Onze competenties omvatten projectmanagement, ontwerp van leidinginstallaties in relatie tot de internationale normen, spanning-rekanalyse en leidingontwerp, constructie van staal en constructies, documentbeheer en inspectie/FAT.

In ons werk gebruiken we een aantal constructieve systemen zoals Plant 3D, AutoPlant en PDMS, Triflex, Rohr2 en Caesar II software, AutoCAD, Inventor en FEM/FEA analyse.

Offshore

Onze projecten binnen Energy & Renewables

Projectbegeleiding bij vijf warmtepompprojecten
Overeenkomst met leveranciers, administreren inkoop, drukverliesberekeningen, afstemming management leveranciers, PI Schema, onderdelenlijst en update ontwerpberekeningssysteem
Fabrikant van zonnesystemen
Spanning-rekanalyse uit 3D-model, berekeningen van druk en temperatuur uit ontwerpgegevens en opstellen van berekeningsrapport
Ondersteuning in Plant 3D
Identificeer en implementeer pijpspecificaties en componenten, teken proceslijnen in 3D en extraheer isometrie voor installatie en lascontrole
ATEX-beoordeling van een strogestookte verwarmingsinstallatie
Risicobeoordeling, zoneclassificatie en actieplant op basis van de risicobeoordeling
ATEX beoordeling van biomassacentrale
In kaart brengen van ontvlambare materialen, identificatie van emissie- en ontstekingsbronnen, beoordeling van ventilatie-efficiëntie en beschikbaarheid, beoordeling van de bedrijfstijd en zoneclassificatie en beschrijving van reinigings- en onderhoudsroutines
Vorige slide
Volgende slide

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde