Food & Biotech

Process Engineering NL is HDN gecertificeerd en heeft vele jaren ervaring met werken in de Food & Biotech industrie. Wij werken samen met u om de best mogelijke proces oplossing te leveren, waarbij een hygiënisch ontwerp de standard is.

In samenwerking met onze klanten dragen wij bij met proces technische oplossingen die gezonde en duurzame voeding van hoge kwaliteit produceren. Het procesontwerp richt zich op oplossingen die technologisch innovatief, duurzaam en hulpbronnenefficiënt zijn. Onze ontwerpoplossingen behandelen b.v. de doelstellingen van de voedings- en biotechindustrie voor de groene transitie en daarmee voor een reductie van CO2 in 2030.

We hebben uitgebreide kennis van voedsel- en biotechverwerkingsfabrieken op basis van algemene goede productiepraktijken voor hygiënische apparatuur, componenten en materialen die worden gebruikt voor het hanteren, verwerken en verpakken van producten waarbij een hoge mate van hygiëne vereist is. Het ontwerp van procesinstallaties en proceslijnen voldoet aan erkende hygiënische normen zoals de EHEDG-richtlijnen, HDN methodiek, de 3-A sanitaire normen en EU-verordening 1935/2004 met betrekking tot materialen en voorwerpen bestemd voor contact met voedsel, enz.

Onze diensten omvatten end-to-end engineering procesontwerp, waar we jarenlange praktische ervaring hebben met procesinstallaties en proceslijnen. Onze verschillende projecten met betrekking tot procesinstallaties en proceslijnen binnen Food & Biotech geven ons de vereiste kennis in verschillende industrieën. Hieronder leest u meer over de verschillende branches.

Neem contact met mij op voor meer informatie
Kees Boon
Country Manager Netherlands / Senior Project Manager
Telefoon: +31 6 8364 0948
HDN

Wat bieden wij?

Met Process Engineering als uw interdisciplinaire engineeringpartner staat uw project centraal. Wij kunnen het gehele project managen met rapportage aan b.v. een stuurgroep, wij nemen deel als onderdeel van een projectteam onder verwijzing naar uw projectmanager of als een specifieke adviesdienst onder uw leiding.

Wij bieden haalbaarheidsstudies, conceptueel en basisontwerp, gedetailleerd ontwerp, installatie en commissioning. We hebben ervaring met vele technologieën en unit-operations in de voedings- en biotechsector, waarover u hieronder meer kunt lezen in de gebieden ingrediënten, zuivelfabrieken, brouwerijen en frisdranken, slachthuizen & verwerking en de visindustrie, plus bakkerij, zoetwaren en granen.

Ingrediënten

Onze competenties gebaseerd op praktische ervaring in relevante technologieën en het vermogen om gedetailleerd ontwerp uit te voeren, maken van ons één van de toonaangevende adviseurs in de ingrediëntenindustrie. De ingrediëntenindustrie maakt verschillende innovatieve producten, waarbij intellectuele eigendomsrechten cruciaal zijn. Natuurlijk doen ze wat geheimzinnig over het proces en zijn ze niet altijd geïnteresseerd in één kant-en-klare leverancier van de procesinstallatie. Daarom hebben ze consultants nodig die de details van de technologieën begrijpen en de interfacing van de verschillende onderdelen aan kunnen.

Een deel van de projecten komt tot stand in een universitaire omgeving en is veelal innovatief van aard waarbij de ingrediënten de functionele gezonde eigenschappen waarmaken en een circulaire toeleveringsketen creëren door gebruik te maken van restproducten van andere voedselproducties. Andere ingrediënten verlengen de houdbaarheid van het voedsel. Hiermee beantwoordt Process Engineering aan de UN Sustainable Development Goals – een gegeven waar we blij mee zijn.

Mejeri

De zuivelindustrie

Wij bieden onze uitgebreide kennis van procesinstallaties aan de zuivelindustrie in binnen- en buitenland voor alle projecten, ongeacht de omvang en complexiteit. We voeren operationele beoordelingen uit van bestaande procesinstallaties en proceslijnen en bieden flexibel en uitgebreid resourcebeheer voor uw technische afdeling. Onze betrokkenheid bij projecten maakt ‘fast track’ uitvoering en CapEx-optimalisatie mogelijk. Wij beheren alle functies in de projectorganisatie van de projectmanager, de technische projectleiding, de procesengineer, werfleiding, supervisie, de inloopverantwoordelijke en engineer, veiligheidscoördinatie en documentatie.

Onze competenties omvatten poederbeheer, recombinatie-installaties, silo- en containeropslag, verse melkinstallaties, warmtebehandeling, aseptische installaties, fermentatie-installaties, kaasinstallaties, kristallisatie-, scheidings- en filtratieprocessen, hydrolyse-installaties, actieve koleninstallaties, ontkalkingsinstallaties, elektrodialyse-installaties, boter en oliefabrieken, ijsfabrieken, concentratie door verdamping, drooginstallaties voor poeder, vul- en verpakkingsmachines, poederverpakking, beheer van afgewerkte goederen en CIP-fabrieken.

Brouwerijen en frisdranken

De brouwerij- en frisdrankindustrie omvat brouwerijen en frisdrank-, sap- en mineraalwaterfabrieken. Deze fabrieken en procesinstallaties kunnen profiteren van onze competenties en ervaringen in alle of delen van de processen.

Onze knowhow omvat grondstofbeheer zoals poeder-, suiker-, oplos- en meng- en doseerinstallaties, reiniging, fermentatie, inactivatie/warmtebehandeling, vulmachines en begrip van component- en instrumentkeuzes in het procesontwerp.

Slagteri

Slachthuis & verwerking en de visindustrie

Op basis van onze ervaring in de slacht- en verwerkingsindustrie bieden wij onze diensten aan voor oplossingsvoorstellen met betrekking tot de gehele verwerkingsketen van het slachten van levende dieren en het uitbenen en verpakken van vleeswaren.

Vandaag omvatten onze interne competenties:

  • Slachten, versnijden, uitbenen en verpakken
  • Logistiek, verwerking, retailverpakking, magazijn en service
  • Hygiëneoplossingen, personeel en productstroom
  • Automatisering, MES en IT

Wij bieden onze diensten aan in binnen- en buitenland en de projecten zijn zeer verschillend. In de voorfase van projecten maken we masterplannen voor de productiefaciliteiten op basis van de eigen haalbaarheidsstudie van de klant en beoordelingen en discussies over inkoop, installatie en ingebruikname van verpakkingslijnen. Door onze praktische hands-on ervaring heb je de mogelijkheid om de operaties te bespreken.

Bakkerij, banketbakkerij & ontbijtgranen

Bakkerij, zoetwaren en granen omvatten onder meer bakkerijen, snacks, snoep- en zoetwarenproductie, granen, gemaksvoedsel en alcoholdistillatie. Deze fabrieken en procesinstallaties hebben synergie en kunnen profiteren van onze competenties en ervaringen.

Onze competenties zijn gebaseerd op onze ervaring met bediening en procesontwerp en omvatten:

  • Poederbeheer, opslag en verpakking van poeders
  • Eisen specificaties
  • Risicoanalyse (HAZOP), zoneclassificatie (ATEX) en CE-markering
  • Procesontwerp en validatie van procesinstallaties en proceslijnen incl. component- en instrumentkeuze

Onze projecten in de Food & Biotech

Industriële soepketel incl. CIP-systeem
Compleet ontwerp van P&ID’s op basis van PFD, dimensionering van containers, pijpen en kookketel, en ook ontwerp van speciale CIP-oplossingen voor het reinigen van open containers en pijpen
Inbedrijfstellingsmanager
Inbedrijfstellingsmanager voor het inbedrijfstellen van kaasmakerij in Neumünster, Duitsland
Procesingenieur voor de voedingsindustrie
Diensten voor een procesontwerp van een procesinstallatie in de voedingsmiddelenindustrie in binnen- en buitenland, P&ID’s, Itemlijst en offerteaanvraag, inkoop, FAT met opdrachtgever, documentatie, CE-markering en CAD-ontwerp
Vorige slide
Volgende slide

Heb je een project waarvoor je sterke technische vaardigheden nodig hebt?

Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen als consulting engineering partner.

Book et møde